لاک پشت های نینجا

teenage mutant ninja turtles

استاد اسپلینتر موشی است که لاک پشت ها را بزرگ کرده و تمرینات رزمی به آنها یاد داده است. او نام هر یک از لاک پشت ها را از هنرمندی گرفته:

لئوناردو : لئونارد داوینچی: نقاش - مجسمه ساز - دانشمند

مایکل آنجلو: میکل آنژ : نقاش - مجسمه ساز ایتالیایی

داناتلو: داناتلو: مجسمه ساز فرانسوی

رافائل: رافائل سانتسیو: نقاش ایتالیایی

Sanzio 00.jpg

لازم به ذکر است که لئوناردو، میکل و رافائل سه هنرمند هم عصر و سه گانه استاد بزرگ قرن خود بودند.

اسپلینتر پیش از آن موش خانگی استاد یوشی بوده و پس از اینکه استادش توسط شریدر کشته می شود به فاضلاب می رود. در آنجا چهار لاک پشت کوچک را می بیند که با TCRI آلوده شده بودند. او آنها را پیش خودش می برد. صبح روز بعد خودش و چهار لاک پشت بزرگتر از اندازه معمول شده بودند. توانایی هایشان نیز بیشتر شده بود. از آن پس استاد اسپلینتر آنها را آموزش و تعلیم می دهد.

نوشته شده در جمعه چهاردهم مهر ۱۳۹۱ساعت 17:56 توسط آرش|      قالب ساز آنلاین